Inger Larsson

Utforska författaren

Inger Larsson är verksam vid enheten för medier, kommunikation och journalistik vid Lunds universitet. Hon har varit gästprofessor vid Örebro universitet och har mångårig erfarenhet av kommunikationsarbete i näringslivet.

Utgivning

Om boken

Fram till mitten av 1300-talet skrevs de flesta brev i Sverige på latin, men i Magnus Eriksson landslag 1350 kom för första gången ett påbud om att svenskan skulle börja gälla som rättsspråk ? ägohandlingar och tingsdomar skulle skrivas på svenska. Här börjar historien om det svenska skriftsamhället. Frågan är naturligtvis varför det hände just då? Sverige var ju i allra högsta grad flerspråkigt, runorna var vardagsskrift, tyskan och latinet penningens och maktens språk. Hur gick det till? Var det kyrkan eller kungarna som låg bakom att förändringen kom till stånd? Svenska medeltidsbrev är den första boken som tar ett helhetsgrepp om ämnet, som egentligen är Sveriges tidiga historia sett ur språk- och kulturhistoriskt perspektiv.

Läs mer

Inger Larsson

Svenska medeltidsbrev