Lisbeth Larsson

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

1909 gifte sig författarinnan Marika Stiernstedt med författaren Ludvig Nordström. Äktenskapet blev ett av dåtidens mest omtalade. Det stormiga äktenskapet har skildrats i hennes självbiografi , som blev en skandalsuccé, i hans dagböcker utgivna av deras gemensamme förläggare och av sentida biografer. Vad är sant och vad är osant i dessa skildringar?

Läs mer

Lisbeth Larsson

Sanning och konsekvens