Janna Levin

Foto: Louise Dignand

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

I Hur universum fick sina fläckar prövar Janna Levin att tänka tanken att universum faktiskt är ändligt. Gigantiskt, givetvis, men inte oändligt. Om det stämmer skulle det innebära slutet för universum som vi känner det. Vi skulle helt enkelt kunna säga exakt var i universum vi befinner oss! Tanken svindlar, men det har funnits en tid då alla teorier byggde på att jorden stod i centrum av universum. Gravitationen, som nu är grundläggande för förståelsen av universum, är också den en gång upptäckt. Frågan är inte om, utan när nästa stora fysikrevolution kommer. Universum kan faktiskt ha ett slut. Och vi är i så fall på väg mot det. Janna Levin tar läsaren med på sin egen resa i tiden och rummet i den här välskrivna och personliga berättelsen om universums historia. I en serie brev får vi följa henne under vistelsen som amerikansk gästforskare i England. Med ifrågasättandet som enda regel ger hon oss en grundläggande introduktionskurs i astrofysik, varvat med unika inblickar i den allra senaste spetsforskningens strängteorier, tidsellipser och kaosscheman.

Läs mer

Janna Levin

Hur universum fick sina fläckar