Nico ter Linden

Foto: Sjaak Ramahers

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vad står det egentligen i Bibeln och vad betyder Guds ord idag?Är det förresten verkligen Gud som talar i Bibeln? Vem talar han till? Kan Gud överhuvudtaget tala? Till synes enkla men med ganska komplicerade svar, står i centrum för den holländske teologen och författaren Nico ter Lindens succébok Och Gud sade? i vilken han återberättar Gamla testamentet vers för vers och ibland rad för rad. Boken är ett slags biblisk kulturhistoria och framställningen riktar sig i lika hög grad till den historiskt intresserade som till den troende. Ingen kan idag förneka Bibelns betydelse som grund för den västerländska civilisationen. I den första volymen handlar det om de fem Moseböckerna. Boken kommer att följas av ytterligare delar. I Holland såldes på kort tid över 150 000 exemplar av Och Gud sade? och den översätts nu till en rad språk. Bokens utformning är sådan att man lätt finner fram till de olika bibelställena och den kan därför också användas som uppslagsbok. Nico ter Linden var under många år och hans gudstjänster har länge varit oerhört välbesökta. Han har dessutom skrivit en rad böcker och framträtt i holländsk TV.

Läs mer

Nico ter Linden

Och Gud sade-