Bengt Loberg

Utforska författaren

Bengt Loberg är fil.dr och har varit docent i mineralogi och petrologi vid Stockholms universitet. Han har även varit universitetslektor och tf professor i ekonomisk geologi vid Luleå tekniska universitet.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Bengt Loberg, Naz Ahmed Shaikh

Geologi