Lars Lundkvist

Utforska författaren

Lars Lundkvist (1928-2012), född och uppvuxen i Umeå, debuterade 1950 med diktsamlingen Offertrumma, inspirerad av samiska trollformler. I sin senare diktning syns ett tydligare spel mellan natur och barndomsminnen, där en värld med magiska innebörder förmår spegla livet självt.

Lars Lundkvist belönades med flera priser, bl.a. Sveriges Radios Lyrikpris 1981, Gerard Bonniers lyrikpris 1992, Samfundet De Nios vinterpris 1994, Svenska akademiens Bellmanpris 1995 och Sten Hagliden-priset 1998.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Lars Lundkvist

Gömslen

Om boken

I sina nya dikter förblir Lars Lundkvist trogen sitt stilideal: en i verkligheten djupt förankrad dikt som förenas med ett starkt, nästan surrealistiskt bildspråk. Lars Lundkvists lågmälda, skenbart enkla poesi skapar sällan stora rubriker, men skänker de lyhörda större glädje. I den nya samlingen som ges ut samma år som han fyller 75 och mer än ett halvsekel efter debuten, är han sitt stilideal trogen: en i verkligheten djupt förankrad dikt, formmässigt enkel, som sprängs av närmast surrealistiskt material. De första delarna av samlingen präglas av minnesbilder från barndomen, men så vidgar sig perspektivet och de existentiella frågorna tar över alltmer, även om det lyriska materialet är detsamma.

Läs mer

Utvind

Lars Lundkvist

Utvind