Bertil Molde

Utforska författaren

(1919 – 1995)Bertil Molde står, tillsammans med Niels Ferlov, bakom Norstedts dansk-svenska ordbok. Han var också redaktör för Illustrerad svensk ordbok.

Professor Bertil Molde var chef för svenska språknämnden 1965–1985. Bertil Molde fick Erik Wellanders språkvårdspris 1986.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Bertil Molde

Mera svenska i dag