Claudine Monteil

Foto: Privat foto

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Simone de Beauvoir (1908?1986) och Jean-Paul Sartre (1905?1980) var kanske ett av 1900-talets mest kända par. I existentialismens anda förespråkade de politisk, intellektuell och sexuell frihet. Samtidigt betonande de vikten av individens personliga ansvar. I sin romanbiografi ger Claudine Monteil en inträngande och faktaspäckad bild av det berömda paret och tiden de levde i. Båda kom från en genuint borgerlig miljö, men blev kända som existentialismens förgrundsfigurer. Deras böcker och skrifter debatterades över hela världen. Även om deras samvetsäktenskap framstod som en förebild, så var deras relation inte okomplicerad. Monteil berättar om Sartres notoriska otrohet och de Beauvoirs svartsjuka, men också om den kärlek och unika intellektuella gemenskap som fanns mellan de två in i det sista.

Läs mer

Claudine Monteil

De som älskade friheten