Robert Muchembled

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Vem är Djävulen egentligen? Hur och varför skapades han och vad har han betytt för den västerländska föreställningsvärlden? I Djävulens historia får vi följa hur kristenheten ?uppfinner? djävulsgestalten på 1100-talet och hur bilden av Hin håle fram till våra dagar. Allt börjar med Satans intåg på den europeiska scenen i början av det förra tusentalet, då i den dubbla skepnaden av en fasansfull djävulshärskare som styr över en ofantlig armé smådjävlar och ett vidrigt odjur som ligger hopringlad inuti syndarens kropp. Kulmen nås under 1500- och 1600-talen i och med de fasansfulla häxprocesserna. Under upplysningstiden avtar så djävulens betydelse i samhället, för att återigen i vår tid dyka upp som en central gestalt inom populärkulturen, som i skräckfilmen Exorcisten, och den nyandliga rörelsen. Muchembled går djupt in i ämnet, förbi den traditionella djävulsgestalten med horn och svans och visar hur man genom att granska uppfattningen av Den onde kan berätta något om hur människornas uppfattning om sin kropp och sitt öde har förändrats genom tiderna.

Läs mer

Robert Muchembled

Djävulens historia