Nelson Mandela

Utforska författaren

Nelson Mandela (1918-2013) föddes i Transkei i Sydafrika. Han anslöt sig till ANC 1944 och deltog under flera år i kampen mot det regerande National Party och dess apartheidpolitik innan han arresterades i augusti 1962.

Mandela satt inspärrad i över tjugosju år samtidigt som hans anseende och symboliska roll som förkämpe mot apartheidsystemet stadigt växte. Efter frisläppandet 1990 mottog han Nobels fredspris 1993 och blev Sydafrikas förste demokratiskt valde president 1994. Samma år utkom hans hyllade självbiografi Den långa vägen till frihet.

Utgivning

Om boken

En av de mest imponerande och inspirerande berättelserna i vår tid om kamp för demokratiska rättigheter och människovärde: Nelson Mandelas memoarer.

Den förre sydafrikanske presidenten Mandela avslöjar mycket om sig själv och om sin långa väg som slutligen tog honom från fängelseön Robben Island till den yttersta makten och avskaffandet
av apartheid. Det är en häpnadsväckande självbiografi som i hemlighet började ta form i fängelset.

Mandela berättar bland annat om sin kluvenhet inför offentligheten och att valet att följa folkets kallelse också åsamkat hans närmaste lidande. Men boken visar också på hur en stark övertygelse kan vara till hjälp vid de svåraste situationer.

Nelson Mandela är en av de stora moraliska och politiska ledarna i vår tid, en internationell hjälte vars hängivna och självuppoffrande kamp mot det sydafrikanska rasförtrycket gav honom Nobels fredspris och presidentposten i hemlandet Sydafrika. Sedan han frigavs har han varit en frontfigur i kampen mot förtrycket världen över, men också en stor internationell statsman som framträtt i olika politiska sammanhang med en kombination av ödmjukhet och övertygelse.

Läs mer

Nelson Mandela

Den långa vägen till frihet

Om boken

Nelson Mandela är en av de mest inflytelserika personerna i vår tid. Under hela sitt liv har han nedtecknat tankar och händelser, och nu öppnar han sitt privata arkiv. Det ger en aldrig förut skådad inblick i hans märkvärdiga liv.

"I verkliga livet har vi inte att göra med gudar utan med vanliga människor som vi själva: män och kvinnor som är fulla av motsägelser, som är balanserade och nyckfulla, starka och svaga, kända och okända." Nelson Mandela

Samtal med mig själv är en exklusiv inträdesbiljett till Mandelas privata liv, till mannen bakom den officiella personen. Vi möter honom genom brev skrivna under de allra mörkaste stunderna i fängelset samt utkast till den ofullbordade uppföljaren till memoarboken Den långa vägen till frihet. Nelson Mandela för alltid utförliga anteckningar, till och med under möten. Han nedtecknar oroliga drömmar i bordskalendern i cellen på Robben Island; skriver dagboksanteckningar på flykt under antiapartheidkampen under det tidiga 1960-talet, och har skrivit ner närmare sjuttio timmar av samtal med vänner. På dessa sidor framstår han varken som helgon eller ikon; här framstår han som du och jag.
En ingående och förtrolig resa från det allra tidigaste och omskakande politiska uppvaknandet till hans samlande och entusiasmerande roll på världsscenen. Samtal med mig själv ger en sällsynt möjlighet att tillbringa en stund med människan Nelson Mandela med hans egen röst: direkt, öppenhjärtig och personlig.

Boken inleds med ett förord av USA:s president Barack Obama:

'A little more than two decades after I made my first foray into political life, I stood in Mandela's former cell in Robben Island. Standing there in that cell, I tried to transport myself back to those days when President Mandela was still Prisoner 46664 - a time when the success of his struggle was by no means a certainty. I tried to imagine Mandela - the legend who had changed history - as Mandela the man who had sacrificed so much for change.
Conversations with Myself does the world an extraordinary service in giving us that picture of Mandela the man.'

Läs mer

Samtal med mig själv

Nelson Mandela

Samtal med mig själv