Michael Nordberg

Utforska författaren

Michael Nordberg, född 1930, var mellan 1964 och 1995 docent och lektor i historia vid Stockholms universitet. Nordbergs bok "Den dynamiska medeltiden" fick stort genomslag när den kom ut. Där kritiserar han den schablonmässiga bilden av att medeltiden skulle vara mörk och bakåtsträvande.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Michael Nordberg

Profetens folk