Bernt Olsson

Utforska författaren

Bernt Olsson står tillsammans med Ingemar Algulin bakom de två böckerna Litteraturens historia i världen och Litteraturens historia i Sverige. Han är också författaren bakom en av de fem volymer som ingår i serien Svensk litteratur: Del 1: från runorna till 1730. Serien är utgiven i samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet.

Bernt Olsson är professor emeritus i litteraturvetenskap i Lund. Han är specialist på barockens epok och på modern lyrik.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ingemar Algulin, Bernt Olsson

Litteraturens historia i Sverige