Ian Ousby

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Mellan februari och december 1916 dog 700 000 franska och tyska soldater i en av historiens blodigaste och mest meningslösa katastrofer, slaget vid Verdun i nordöstra Frankrike. Trots de många dödsoffren förändrades inte läget nämnvärt, vare sig militärt eller politiskt. Slaget sammanföll dessutom med den moderna nationalismens absoluta höjdpunkt. De besinningslösa anfallsvågorna motiverades med uppblåsta, religiöst färgade tal om den heliga franska nationen. Ian Ousby placerar Verdun i ett sammanhang som utgår från en lång rad av fransk-tyska motsättningar, från Napoleonkrigen till andra världskriget. Utifrån soldatbrev, dagböcker, populära sånger och litterära skildringar tecknar Ousby en bred bild av Verdun och tidens Frankrike som blir långt mer än en skildring av militär strategi och krigets meningslöshet.

Läs mer

Ian Ousby

Vägen till Verdun