Peter Schneider

Foto: S. Samer

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

I Eduards hemkomst möter vi Eduard, en medelålders vetenskapsman som återvänder från USA till Berlin några år efter murens fall 1989. Eduard lämnade staden medan den ännu var delad. Nu återkommer han mycket motvilligt, främst för att han ärvt en fastighet i östra delen av staden. Den visar sig vara intagen av husockupanter och dessutom tycks den ha kommit i Eduards faders ägo på ett dunkelt och föga ärofullt sätt. Ingetdera gör Eduard lyckligare. Med Eduards hemkomst fullbordar Peter Schneider sin s k Berlintrilogi, vars föregående delar också finns på svenska -Murhopparen (1984) och Parningslekar (1994). Schneider är i Sverige dessutom känd för sin politiska journalistik. Han har sin bakgrund i den västtyska studentvänstern från ?68 och besitter därför en särpräglad kännedom om Berlin och dess intellektuella miljöer och klimat, vilket inte hindrat honom från att idag inta en position som omstridd fritänkare. Hans bild av Tyskland och Berlin ett decennium efter enandet är brännande aktuell.

Läs mer

Peter Schneider

Eduards hemkomst