Henrik Schück

Utforska författaren

(1855 – 1947)Henrik Schück tog sitt inträde i Svenska Akademien 1913 där han kom att inneha stol nr 3. Åren 1920 – 1936 var han ledamot av Akademiens Nobelkommitté och 1918 – 1929 ordförande i Nobelstiftelsens styrelse. Han var även ledamot av Vitterhetsakademien och Vetenskapsakademien.

Henrik Schück var professor i litteraturhistoria i Lund 1890 – 1898 och i Uppsala 1898 – 1920. Åren 1905 – 1918 var han även universitetets rektor. Ur hans omfattande produktion kan nämnas Illustrerad svensk litteraturhistoria och Allmän litteraturhistoria. Han författade även Svenska Akademiens Historia (1-7, 1935 – 1939) samt en fortsättning på denna, Anteckningar till Svenska Akademiens historia 1883 – 1912 (utg.1999 av Bo Svensén).