Ben Shalit

Utforska författaren

Ben Shalit är författaren bakom boken Konfliktens och stridens psykologi. Den bygger på hans egna erfarenheter som soldat under många år av konflikt och krig mellan Israel och arabstaterna. Ben Shalit var tidigare officer och chefspsykolog i det israeliska försvaret. 1975 flyttade han till Sverige och arbetade sedan vid Försvarets forskningsanstalts avdelning för beteendevetenskap.