Andrzej Stasiuk

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Andrzej Stasiuk är den lysande stjärnan i den nya polska, post-kommunistiska författar-generationen. Han introducerades på svenska våren 2003 med Världen bortom Dukla som blev hans stora genombrott både i Polen och utomlands.Stasiuk är född i Warszawa 1960. Sedan 1986 bor han i en liten by i Beskiderna, en del av Karpaterna. I sin ungdom blev han avstängd från skolan och försörjde sig under en tid på diverse ströjobb. Stasiuks rykte bygger bland annat på att han satt i fängelse som värnpliktsvägrare under krigstillståndet i Polen under början av 80-talet. Själv tonar han dock ned den politiska betydelsen av detta. Vilda ungdomsår har spätt på ryktbarheten. Stasiuk har varit verksam som journalist, poet och författare till filmmanus, och skriver bland annat för tidskrifterna ”Gazeta Wyborcza”, Polens största dagstidning, och ”Tygodnik Powszenchny”. 1992 debuterade han med Mury Hebronu (The Walls of Hebron). Detta är en samling berättelser som handlar om hans fruktansvärda upplevelser i fängelset. Sedan dess har han skrivit en rad olika böcker, noveller och diktsamlingar.

Utgivning

Om boken

Nio handlar om Pawel, som har en liten affär, och som en dag förstår att nu är det allvar, hans skumma kompisar vill ha skulderna reglerade. Andrzej Stasiuk, en av de främsta i den ny polska litteraturen, har skrivit en roman om bakgator och halvmörker i det nya Polen. Romanen Nio, som kom ut i original i Polen 1999 både liknar och skiljer sig från Världen bortom Dukla, Stasiuks första bok på svenska (2003). Den handlar om Pawel, som har en liten affär och som en morgon vaknar upp i sin helt sönderslagna lägenhet. Hans lite skumma kompisar har på detta ytterst påtagliga sätt visat att det börjar bli allvar nu, Pawel måste snabbt reglera sina skulder. Romanen skildrar hans fåfänga försök att vigga stålar av andra hel- och halvskumma figurer på Warsawas mörka gator och bakgårdar. Precis som i Världen bortom Dukla är handlingen en bisak och porträttet av den polska samtiden, det otroligt slitna stadslandskapet huvudsak. Stilen är hårdkokt lågmäld, dialogerna liknar ibland superrealistisk samtidsfilm; Tarantino goes Poland. Andrzej Stasiuk har på kort tid stigit fram som en av de ledande polska författarna ur den postkommunistiska generationen, en generation som nu slår igenom på bredden i Europa. Han skriver också politiska essäer som publiceras i ledande europeiska tidningar.

Läs mer

Andrzej Stasiuk

Nio

Om boken

Dukla är en liten stad i Karpaterna, längst ned i sydöstra Polen. I staden, men framför allt på vägarna runt om den, utspelar sig Andrzej Stasiuks roman. Det är en poetisk, fragmentarisk berättelse om olika försök att närma sig staden. Det är ett landskap vi inte känner till någonting om, och som ibland också verkar bortglömt av sina egna invånare. Stasiuk skildrar detta landskap och dess människor på ett nästan planlöst sätt. Berättelsen genomströmmas av minnen, knivskarpt gestaltade, skenbart utan inre ordning. Här finns ingen egentlig handling, här finns inga förklaringar, här finns inget uppbyggligt. Detta är en bok präglad av sin uppkomsttid, efter kommunismen, med dess övermått av intrig, pedagogik och patos.

Läs mer

Världen bortom Dukla

Andrzej Stasiuk

Världen bortom Dukla