Joakim Pirinen

Foto: Ulla Montan

Utforska författaren

Joakim Pirinen är född 1961 i Solna och uppvuxen på Lidingö. Han debuterade 1983 med seriealbumet Välkommen till Sandlådan. 1985 kom albumet Socker-Conny, som kom att bli startskottet för den nya svenska tecknade serien. 2004 kom han med sitt sjunde seriealbum, Ingens bästa vän.

Hans serier präglas både bildligt och bokstavligt av svärta. De hämtar sina ämnen ur hans eget liv, ur litteraturen, ur den grå vardagen och inte minst från en fantasi som ligger absurdismen och surrealismen nära. De är både hemska och roliga på samma gång, understundom obegripliga. Han var länge en av de drivande bakom den nya tecknade seriens forum, tidskriften Galago, och medverkar regelbundet på Aftonbladets kultursida.

Vid sidan av serietecknandet är han även verksam som bildkonstnär med ett flertal utställningar bakom sig, bl a en separatutställning på Moderna muséet 1992. Han illustrerar, skriver artiklar, uppträder och författar. Han har också skrivit för teatern, inte minst dramerna om Familjen Bra, en pjästrilogi kemiskt fri från dramatik, konflikter och onda ord över huvud taget. Sedan premiären 1986 har den spelats praktiskt taget kontinuerligt, av såväl institutionsteatrar som amatörgrupper. Den har filmats ett flertal gånger, gjorts som radioteater och översatts till ett flertal språk.

2001 gav han ut en samling kortprosa, Den svenska apan, som också legat till grund för uppträdanden inom ramen för genren Spoken Word. För närvarande arbetar han på en samling noveller om störda svenskar, med arbetsnamnet "I detaljernas djungel".

Utmärkelser

Svenska serieakademins pris
Adamsonstatyetten 1986
Seriefrämjandets pris Urhunden 1987
Aftonbladets Axel Liffner-pris 1996
Stockholms Stads Stora pris 2001
Bildkonstnärsfondens stora stipendium 2005
Ugglepriset, Humanistiska Föreningen vid Stockholms Universitet, 2006
 

 

Utgivning

Om boken

Joakim Pirinens nya seriealbum Ingens bästa vän visar upp en imponerande stilistisk bredd. Vass satir varvas med filosofiska betraktelser, vildsint absurdism med roliga ordlekar. Här finns Pirinens mycket personliga ABC, framtidsvisioner, relationsdramer och ironiska självporträtt. Joakim Pirinen iakttar världen med sin typiska blandning av humor och kritiskt allvar.

Den avslutande serien i albumet, 1900-talets ABC, är en framtida serieklassiker: inom alfabetets ramar har Pirinen nedtecknat kända förintelseläger från hela världen under 1900-talets historia.

Läs mer

Joakim Pirinen

Ingens bästa vän