Jan Svartvik

Utforska författaren

Jan Svartvik är professor emeritus i engelska, ledamot av Vitterhetsakademien och Vetenskapsakademien samt hedersmedlem av Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk. Tillsammans med Olof Sager har han skrivit bl.a. i>Engelsk universitetsgrammatik och tillsammans med Geoffrey Leech A Communicative Grammar of English. Han har också, tillsammans med Olof Sager, skrivit flera grammatikor med tillhörande övningsböcker för skolan, t.ex. Modern engelsk grammatik och Engelsk basgrammatik (även Ingvar Carlsson).

Hans populärvetenskapliga bok Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk belönades med Augustpriset för bästa fackbok 1999. Han har också skrivit Sagt och gjort: engelska idiom, ordspråk, talesätt, citat samt Handbok i engelska, bägge tillsammans med sin son, Rikard Svartvik.

Utgivning

Om boken

Den populära boken Engelska ord ombord har varit slutsåld under en tid men nu finns den äntligen i ny utökad och moderniserad upplaga. Innehållet är anpassat till båtlivets utveckling och författaren har tagit hänsyn till nya nautiska termer som används vid till exempel GPS-navigering och internationella segeltävlingar som Volvo Ocean Race och America's Cup. Boken vänder sig till både fritidsskeppare och yrkesverksamma sjömän. Det ökade intresset för längre seglatser över världshaven gör boken ovärderlig i båtbiblioteket. Engelska behövs i många situationer till sjöss: vid samtal med slussvakten, för att kommunicera över VHF-radion, vid kontakt med båtfolk från andra länder och för att ta del av den rika båtlitteraturen, som till stor del är skriven på engelska.

Denna moderna fackordbok omfattar:

En engelsk-svensk del och en svensk-engelsk del med sammanlagt över 10 000 uppslagsord och ett stort antal fraser.

18 specialavsnitt, de flesta illustrerade, med samlad information om termer för segelsätt, ankare, knopar, vindstyrkor, utmärkning och mycket mer.


Författaren Jan Svartvik är professor emeritus i engelska i Lund. Han har tidigare bland annat skrivit den populärvetenskapliga boken Engelska - öspråk, världsspråk, trendspråk som belönades med Augustpriset för bästa fackbok 1999.

Läs mer

Jan Svartvik, Olle Landsell

Engelska ord ombord