Bo Svensén

Utforska författaren

Bo Svensén står bakom flera titlar i Svenska Akademiens utgivning: De Aderton och Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar (som också finns i en engelskspråkig version) samt de två textutgåvorna Henrik Schücks anteckningar till Svenska Akademiens historia 1883–1912 och Nobelpriset i litteratur. Nomineringar och utlåtanden 1901–1950.

Bo Svensén är också författare till standardverket Handbok i lexikografi som föreligger i en andra, helt omarbetad och kraftigt utökad upplaga (2004). Boken har även utkommit i engelsk översättning (Cambridge University Press 2009).

Bo Svensén är fil.lic.i latin och fil.dr h.c. och var 1988–2006 handsekreterare till Svenska Akademiens ständige sekreterare.

Utgivning

Om boken

2022 års volym av Svenska Akademiens handlingar innehåller alla texter från högtidssammankomsten den 20 december (bland annat direktörstal, utdrag ur årets minnesteckning
och ständige sekreterarens berättelse över det gångna året) samt tal och texter från övriga tillfällen under verksamhetsåret 2022. Dessutom innehåller volymen minnesteckningar över Hjalmar Gullberg (av Kjell Espmark), Emilie Flygare-Carlén (Ellen Mattson) och Clas Livijn (Kjell Espmark).

Läs mer

Bo Svensén

Svenska Akademiens handlingar 57, 2022