Ulf Teleman

Utforska författaren

Ulf Teleman är författaren bakom Ära, rikedom och reda: svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid och Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Han har också varit huvudredaktör och en av de tre författarna bakom Svenska Akademiens grammatik, den stora svenska standardgrammatiken. De övriga två är professorerna Erik Andersson och Staffan Hellberg. Samma författare står också bakom Inledning till grammatiken.

Ulf Teleman har varit professor vid Roskilde universitetscenter och Lunds universitet. Han har också varit ordförande i Svenska språknämnden. Ulf Teleman tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1978.

Utgivning

Om boken

Det här är inledningskapitlet i Svenska Akademiens grammatik. Texten är i denna version lätt modifierad och dessutom kompletterad med kortfattade litteraturtips efter varje avsnitt och med ett litet lexikon med grammatiska termer.

Inledning till grammatiken kan läsas som en introduktion till grammatik i allmänhet eller till studiet av Svenska Akademiens grammatik.

Läs mer

Ulf Teleman, Erik Andersson, Staffan Hellberg

Inledning till grammatiken