Gunnar Tilander

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Stång i vägg och hemlighus är en bok som, förutom underhållning, bjuder ett stort mått kulturhistoria. Boken ger, kan man säga, glimtar ffrån mänsklighetens bakgårdar. Den berättar om bekvämlighetsinrättningarnas historia, från vpra förfäders "stång i vägg" till nutidens lågspolande vattenklosetter. Gunnar Tilander var professor och dessutom Juris och Filosofie Doktor. Han var medlem av fler lärda sällskap och akademier än de flesta av sina samtida. Hans bok belyser ett väsentligt, alltid lika trängande och i vidaste mening allmänmänskligt problem. Gunnar Tilander bygger sin framställning på tidigare tabubelagda fakta, unika bilder och många dråpliga anekdoter.

Läs mer

Gunnar Tilander

Stång i vägg och hemlighus