Peter Trudgill

Utforska författaren

Peter Trudgill, född 1943 i Norwich, England, är professor i engelska och lingvistik. Han har främst arbetat med sociolingvistik och dialektforskning och har bedrivit fältstudier i bland annat Colombia, Malawi, Fiji och Japan.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Peter Trudgill

Språk och social miljö