Elias Wessén

Utforska författaren

Elias Wessén, 1889-1981, var språkvetare, professor och ledamot av Svenska Akademien 1947–1981, stol 16. På Wesséns initiativ bildades Svenska språknämnden år 1944.