Silje Vethal

Foto: okänd

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Med sin andra diktsamling stärker Silje Vethal sin ställning som en av de mest intressanta rösterna inom den nya generationen norska poeter. Silje Vethal är definitivt en av de mest intressanta rösterna inom den nya norska poesin. I sin andra diktsamling Lynne befäster Silje Vethal den särart som präglade hennes debutdiktsamling Terräng. Det är en sökande och precist registrerande diktning som skapar ett tillstånd av stilla spänning. ?Juli. Jag ser ormen glida ned i vattnet Svetten silar över revbenen Det mjuka gyttjan på insjöns botten den slutna mosaik-himlen jag stiger ned i den I det ögonblicket klipps alla ljud av inga fåglar, inga barn, inte vatten bara egen andning, puls, rädsla? ?Januari Kyla Skaren är bara ett lynne? I efterordet till debutboken Terräng skrev författaren Gro Dahle om Vethals poesi: ?Det nyktra och medvetet registrerande kopplas mot minnenas inre laddning och de starka bilderna som klingar och ropar.?

Läs mer

Silje Vethal

Lynne

Om boken

En diktsamling med prosalyriska texter som rör sig kring ett identitetsorienterande tema. Dikterna är skrivna till ett du som ser jaget utifrån och från olika vinklar. Det är som om författaren ser tillvaron genom en kameralins. Hon noterar ljussättningen, färgkombinationen och bildsnittet. Allt sett i vidvinkel, även detaljerna. Det här är ett syn- och skrivsätt som ger boken en ödesmättad och ibland nästan skrämmande ton. Silje Vethal är född 1973 och bor i Oslo. Hon gick universitetsutbildningen Litterär Gestaltning i Göteborg 1997-98.

Läs mer

Terräng

Silje Vethal

Terräng