Ebbe Vilborg

Utforska författaren

Ebbe Vilborg är författaren bakom Latinska citat: dictum et scriptum latine. Han har också skrivit Norstedts svensk-latinska ordbok. Det mottagande som bägge dessa böcker fått pekar på det stora nyvaknade intresse som idag finns för latin.Ebbe Vilborg har också skrivit ett par ordböcker mellan svenska och esperanto, Lilla esperantoordboken och Ordbok svenska-esperanto.

Ebbe Vilborg, fil.dr, har varit docent i klassisk grekiska vid Göteborgs universitet. Doktorsavhandlingen handlade om grekiska kärleksromaner. Hans forskning handlade mest om den nydechiffrerade dialekten mykenska. Ebbe Vilborg har också varit gymnasielektor i latin och grekiska. Han har haft ett aktivt intresse för det internationella språket esperanto och var under ett par decennier ledamot av Akademio de Esperanto.