Tobias Wolff

Utforska författaren

Tobias Wolff (född 1945) har mest gjort sig känd som kortprosans mästare i den amerikanska litteraturen, och är ett av de viktigaste namnen inom den så kallade "dirty realism-prosan" som slog igenom på åttiotalet med Jayne Anne Phillips och Raymond Carver som två andra exempel.Men Tobias Wolff har också haft stor framgång med de längre, självbiografiska berättelserna I faraos armé och Den här pojkens liv.

Utgivning

Om boken

Berättaren i Tobias Wolffs täta lilla roman har många drag gemensamma med författaren själv, och berättelsen är på många sätt Wolffs egen. Den handlar om en ung man som går på en av de dyra privatskolor i USA som fostrar framtidens beslutsfattare i en miljö kopierad från berömda engelska public schools. Just denna skola berömmer sig av att sin höga litterära profil, som bland annat går ut på att skolan varje år får besök av en berömd författare. Den elev som vinner uppsatstävlingen får träffa celebriteten personligen. Romanens jag önskar inget högre, och efter att ha misslyckats med att få träffa den legendariske Robert Frost och nyliberalernas grand old lady Ayn Rand sätter berättaren allt på ett kort när han hör att Hemingway är årets gäst. Men det knyter sig, han får inte till någon uppsats, utan plankar en novell från en flickskolas årsbok - och vinner med den. Precis när han står inför sin stora ära att få träffa den legendariske Hemingway blir han uppkallad till rektorn. Fusket har upptäckts och världen rämnar. Den gamla skolan är en kort roman, men Wolffs mästerliga förmåga att teckna levande, precisa och nyanserade porträtt gör detta till en riktigt stor berättelse.

Läs mer

Tobias Wolff

Den gamla skolan

Om boken

Natt och dag (Night and Day, 1919) är Virginia Woolfs andra roman. Det är en fullödig traditionell berättelse som förebådar hennes förnyande av romankonsten. Berättelsen drivs fram av Kathrines och hennes vänners försök att göra upp med det gamla och söka sina egna vägar. Boken utspelas i Londons intellektuella kretsar ett par år före första världskrigets utbrott. »Ingen roman torde bättre lämpa sig som introduktion till de kommande, mer modernistiska. Här finns fröet till det som komma skall, och här finns som grundval den skarpa intelligens, den stora nervkänslighet och protesten mot social arrogans, som från första stund utmärker författaren.« Ur förordet av Ruth Halldén För översättningen svarar Maria Ekman, som överförde Jane Austen till njutbar svenska i den framgångsrika utgivningen av Mansfield Park.

Läs mer

Natten ifråga

Tobias Wolff

Natten ifråga