Thomas Ziehe

Utforska författaren

Thomas Ziehe, är professor i pedagogik vid Hannovers universitet. Han har genomfört en rad uppmärksammade studier om ungdomar, deras inlärning och populärkulturens inflytande över deras liv.