Per-Johan Ödman

Utforska författaren

Per-Johan Ödman är författaren bakom Kontrasternas spel – En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria samt Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik*, som blivit något av en klassiker i ämnet. Han har också – tillsammans med historikern Mats Hayen – givit ut boken Främlingar i vardagen – Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet, som beskriver institutionen och barnhusbarnens liv både som intagna och efter barnhusvistelsen. Tillsammans med professor Staffan Selander har han också nyligen givit ut antologin Text och existens – Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Han har också medverkat i diverse antologier och tidskrifter.

Per-Johan Ödman är professor emeritus vid Lärarhögskolan i Stockholm. Som medlem i IMFO-gruppen, gruppen för invandrar- och minoritetsforskning, och som elev till den kände vittnespsykologen Arne Trankell stiftade han på 1970-talet bekantskap med ett hermeneutiskt arbetssätt, något som så småningom resulterade i boken om hermeneutik. Under 80-talet började han intressera sig för pedagogikhistoria, och det är en forskningslinje han sedan dess jämsides med det hermeneutiska kunskapsintresset hållit fast vid.

Per-Johan Ödman är ledamot i styrelsen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det kan nämnas att han ägnat sig åt komposition och att hans oratorium Huvudskalleplats framfördes på 80-talet.

Text och existens – Hermeneutik möter samhällsvetenskap. Daidalos 2005.Främlingar i vardagen – Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet. Stockholmia Förlag 2004.Kontrasternas spel – En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. Norstedts 1995, som pocket på Prisma 1998.Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. AWE/Gebers 1979.* Titeln finns som print-on-demand och trycks till vid beställning.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Per-Johan Ödman

Tolkning, förståelse, vetande