Staffan Hellberg

Utforska författaren

Staffan Hellberg står, tillsammans med Ulf Teleman och Erik Andersson, bakom Svenska Akademiens grammatik, den stora svenska standardgrammatiken i fyra band. Tillsammans med ovannämnda författare har han också skrivit Inledning till grammatiken som utgör en inledning till studiet av Svenska Akademiens grammatik och till studier av grammatik i allmänhet.

Staffan Hellberg är professor vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 1987 tilldelades han Erik Wellanders språkvårdspris.

Utgivning

Om boken

Det här är inledningskapitlet i Svenska Akademiens grammatik. Texten är i denna version lätt modifierad och dessutom kompletterad med kortfattade litteraturtips efter varje avsnitt och med ett litet lexikon med grammatiska termer.

Inledning till grammatiken kan läsas som en introduktion till grammatik i allmänhet eller till studiet av Svenska Akademiens grammatik.

Läs mer

Ulf Teleman, Erik Andersson, Staffan Hellberg

Inledning till grammatiken