Christer Öhman

Utforska författaren

Född 1941, fil dr och docent i historia vid Uppsala universitet. Tjänstgjort som universitetslektor därstädes sedan 1976, men har undervisat också inom utbildningen av förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare.
Forskningar inom svensk stadshistoria och historiedidaktik. Författat läroböcker i historia för grundskolans mellanstadium och högstadium. Medverkade vid planeringen av museiutställningen Den Svenska Historien (Historiska museet och Nordiska museet, Stockholm, 1993-1994).

Utgivning

Om boken

Läs mer

Christer Öhman

Helgon, bönder och krigare