Staffan Söderblom

Foto: Cato Lein

Utforska författaren

Staffan Söderblom, född 1947, debuterade 1977 med diktsamlingen Landskapsrum 12, vilken två år senare följdes upp med Siktdjup: oktober. I takt med att hans rykte som poet och essäist ökade arbetade han under flera år som redaktör på Norstedts förlag. År 1996 blev han adjungerad professor och konstnärlig ledare vid Litterär gestaltning i Göteborg. Sedan dess har han haft ett slags inofficiellt mentorskap för en stor del av den yngre svenska författarkåren.

 

Utgivning

Om boken

Läs mer

Staffan Söderblom

Andra dikter