Ingemar Algulin

Utforska författaren

Ingemar Algulin står, tillsammans med Bernt Olsson, bakom de två böckerna Litteraturens historia i världen och Litteraturens historia i Sverige. Han är också en av författarna bakom tre av de fem volymerna i serien Svensk litteratur, en serie utgiven i samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet. De tre volymerna är Romantiken (medförfattare Barbro Ståhle Sjönell), Realismen och efterromantiken (medförfattare Barbro Ståhle Sjönell och Johan Svedjedal) samt Åttiotal och nittiotal (medförfattare Barbro Ståhle Sjönell). De två första volymerna i serien är Från runorna till 1730 och Frihetstiden, gustavianska tiden.

Ingemar Algulin är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han har framför allt ägnat sin forskning åt den nyare litteraturen.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Ingemar Algulin

Traditioner i förvandling