Torkel Stålmarck

Utforska författaren

Torkel Stålmarck är fil dr och docent i litteraturhistoria. Han är en av våra främsta 1700-talskännare. Tidigare har han givit ut böcker om bl a Jacob Wallenberg, Hedvig Charlotta Nordenflycht och Bellman. Han har också hos Svenska Vitterhetssamfundet redigerat en ny utgåva av Leopolds samlade verk.

Utgivning

Om boken

Hans liv kan se ut som en framgångssaga: vid trettio års ålder hovskald hos Gustaf III, under flera decennier tongivande ledamot av Svenska Akademien, ordensprydd och adlad, på gamla dagar hyllad som diktarfurste, om än på en vacklande tron. Men i egna ögon var och förblev han en medelmåtta, en flitig arbetare i den litterära vingården men inget geni, inte en gudabenådad skald som Kellgren eller Tegnér. Carl Gustaf af Leopold (1756?1829) hanterade 1700-talets poetiska instrument med precision och elegans men är i dag bara ihågkommen för några enstaka slagkraftiga rader ? ?Inför den höga dåren buga,/ Men djupt, så djupt, min son, att han ej ser dig le.? Kanske är han också känd för sin extrema artighet, sitt oändliga smicker, som hörde till god ton vid Gustaf III:s hov men som fick Carl XIV Johan att svettas. Bokens porträtt vill fånga människan bakom de litterära och höviska konventionerna, en sjukling med järnhälsa, självkritisk och självmedveten, sina vänners vän och sina fienders kampglade (men inte oförsonlige) motståndare. Under sin långa levnad fick han uppleva inte bara ett litterärt systemskifte utan också hur Sverige under svåra konvulsioner utvecklades till en modern nation. I det personliga livsödet speglas en dramatisk epok i vår historia.

Läs mer

Torkel Stålmarck

Medelmåttan

Om boken

Carl Michael Bellman gjorde sig tidigt ett namn som poet, musiker och underhållningsartist. I nio kapitel tecknas här lika många miljöer ur Bellmans verklighet, miljöer som bidrog till att forma hans diktning, däribland det högborgerliga barndomshemmet, hovet, det mindre förfinade kroglivet, de förnäma salongerna och de pastorala nejderna kring huvudstaden. Bellman i verkligheten är skriven med essäistisk frihet men grundar sig på gedigen forskning. Med sina nya infallsvinklar och sitt rika sakinnehåll vidgar den förståelsen och kunskapen om den tid och de kretsar som var Bellmans. På så sätt blir boken både ett stycke Stockholmiana och en modern och tillgänglig biografi över en av de mest mytomspunna och svårfångade gestalterna i den svenska litteraturen. Boken är illustrerad med en mängd bilder från tiden.

Läs mer

Bellman i verkligheten

Torkel Stålmarck

Bellman i verkligheten