Kristina Hjertén

Utforska författaren

Kristina Hjertén, fil lic (religionshistoria), är författare och dramatiker, och har bland annat skrivit Ombud för de tystade tillsammans med Jovan Rajs (2001).

Utgivning

Om boken

Både "Bombmannen" och "Lasermannen" hade gått fria om det inte varit för rättsläkare Jovan Rajs. Han spelade en viktig roll för att binda "obducenten" och "allmänläkaren" till styckningen av Catrine da Costa. Jovan Rajs, professor i rättmedicin, har blivit känd i samband med några av de under de senaste åren mest uppmärksammade rättsaffärer. Men Rajs har också en annan, gripande historia att berätta. Han är jude, född i Serbien 1933, samma år som Hitler tog makten. Rajs familj var stor och brokig och så gott som samtliga utrotades under kriget. Jovan själv gömdes hos släktingar i Ungern, men hamnade så småningom i koncentrationsläger. När han lyckades överleva bestämde han sig för att bli talesman för alla dem som inte längre kunde göra sig hörda, såväl hans familj som andra som bragts om livet. Därför valde han att bli rättsläkare och obducent: ett ombud för de tystade. Kristina Hjertén, fil lic (religionshistoria), är författare och dramatiker.

Läs mer

Jovan Rajs, Kristina Hjertén

Ombud för de tystade