Michael Tamelander

Foto: Andreas Tamelander

Utforska författaren

Michael Tamelander är militärhistoriker och har tidigare givit ut bland annat Slagskeppet Tirpitz och Bismarck. Våren 2008 är han aktuell med Waterloo.

Utgivning

Om boken

Den 16 maj 1943 startar en division Lancasters och deras besättningar från flygbasen vid RAF Scampton. Målet: ett avgörande slag mot den tyska vapenindustrins energiförsörjning!

Trots att britterna hade utfört bombräder mot Tyskland sedan krigets första år, stod det klart att deras målsättning inte infriats. De egna förlusterna var stora och analyser av anfallen visade att resultaten var magra. Nu fanns emellertid ett nytt, extremt hemligt vapen i britternas arsenal. Genom att fälla detta vapen mot en speciell del av fiendens industri, en del som hittills varit i det närmaste osårbar, hoppades RAF att kunna orsaka tyskarna större skada än i någon tidigare räd. Det skulle bli ett av kriget djärvaste flygoperationer - dess namn var Chastise!

I Dambusters berättar Michael Tamelander om överstelöjtnant Guy Gibson som blev utsedd att leda operationen. Vi får följa Gibson då han steg för steg involveras i hemlighetsmakeriet, genom hans arbete för att trimma den nya 617:e divisionen i lågflygning och precisionsbombning, fram till det gastkramande slutet då 19 Lancasterplan närmar sig målet i mörkret ovanför den disiga Ruhrdalen.

Dambusters är skriven med den halvt historiska, halvt skönlitterära teknik som författaren använde sig av i sina tidigare verk Havets vargar och Waterloo. Denna stil gör boken läsvärd för såväl historiefrälsta som allmänt intresserade och lika spännande som vilken deckare som helst.

Läs mer

Michael Tamelander

Dambusters

Om boken

Detta är Michael Tamelanders åttonde bok och den första som inte handlar om andra världskriget. Erfarenheterna från dessa böcker har han dock med sig när han tar sig an att beskriva de händelser som kulminerade i drabbningen vid Waterloo, Napoleons sista fältslag. Gamla frågor får sina svar och en del nya tolkningar vederläggs.

Skildringen beskriver inte bara Waterloo, utan tar läsaren genom hela fälttåget, sett utifrån såväl det franska som de engelska och preussiska perspektiven. Napoleons fältkonst, dåtidens taktik, soldaternas umbäranden och Wienkongressens vålnad, som följer befälhavarna för de arméer som närmar sig varandra utanför en hittills okänd by vid namn Waterloo: allt vävs samman i en berättelse som fascinerar både historiker och lekman. Boken är skriven på det halvfiktiva sätt som har kallats "Tamelander-dramatik", ett stilgrepp som författaren med förtjänst använde sig av i sin tidigare bok Havets vargar.

Waterloo är en verklig historia med verkliga människor, men med uppdiktade inslag som gör boken så spännande att det är svårt att lägga den ifrån sig.

Berättelsen är fängslande och vacker, ohygglig men samtidigt oemotståndlig - det är Waterloo som ni aldrig läst om det förut!

Läs mer

Waterloo

Michael Tamelander

Waterloo

Om boken

Slagskeppet Tirpitz, systerfaryg till Bismarck som gick under på Atlanten i maj 1941, opererade med Norge som bas och hade till uppgift att störa de allierade konvojerna till Murmansk. Under en period av
nästan tre år spelade fartyget en framträdande roll i händelserna på Norra ishavet och utgjorde ett dödligt hot mot den allierade krigsansträngningen. Efter flera försök lyckades brittiska Home Fleet i samarbete med norska motståndsrörelsen 1944 slå ut och sänka fartyget utanför Tromsø.

Till sin hjälp har militärhistorikerna Tamelander och Zetterling haft ett stort källmaterial, bland annat Tirpitz krigsdagbok och en mängd dokument från de tyska staber som ledde flyg- och marinstridskrafter
i norra Norge. De har tidigare bl a skrivit Bismarck, 2005.

Läs mer

Slagskeppet Tirpitz

Niklas Zetterling, Michael Tamelander

Slagskeppet Tirpitz

Om boken

Historien om slagskeppet Bismarck, det största krigsfartyg världen skådat, tillhör de mest mytomspunna händelserna under andra världskriget. Denna skildring av den dramatiska jakten bygger på ögonvittnens redogörelser samt på den allra senaste militärhistoriska forskningen. Bismarck. Kampen om Atlanten inleds med en grundläggande redogörelse för den marina utvecklingen fram till de stora slagskeppens era och avslutas med en spännande skildring, timme för timme, av den ödesdigra jakten över Atlanten som slutade med att det moderna krigsfartyget oskadliggjordes

Läs mer

Bismarck

Niklas Zetterling, Michael Tamelander

Bismarck

Om boken

Den 6 juni 1944 landsteg de allierade i Normandie. Månader av planering kulminerade i en av historiens största och blodigaste operationer. Operation Overlord skulle i två anfallsvågor öppna en andra front i Europa. Men svårigheterna var många. Anfallet var väntat, vädret och tidvattnet gjorde manövern till en mardröm redan innan trupperna fick kontakt med den välbefästa tyska Atlantvallen. Många av soldaterna sköts till döds redan i landstigningsbåtarna eller drunknade långt utanför kusten. Men operationen lyckades och innebar början på de allierades seger och slutet på andra världskriget. Michael Tamelander och Niklas Zetterling skildrar hur invasionen planlades på hög nivå och jämför med hur den senare genomfördes. De politiska och strategiska perspektiven varvas med ögonvittnesskildringar från den enskilde soldatens helvete på vägge sidor.

Läs mer

Avgörandets ögonblick

Niklas Zetterling, Michael Tamelander, Carl G Ahremark

Avgörandets ögonblick