Mary Roach

Foto: John Madere

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Hur kan lik göra nytta, och hur står döden i livets tjänst? Det är frågor som journalisten Mary Roach ger oss svar på i sin osannolika och ovanliga bok. Genom sina reportageresor har hon kommit likets kultur- och idéhistoria på spåren och berättar om kirurgins utveckling och organdonationer i hjärndödbegreppets tidevarv, men också om förespråkare för mänskligare avrättningar och humanare krigföring. Perspektivet är både vanvördigt och fyllt av respekt för döden och de döda, och stilen präglas av en burlesk, avväpnande humor som känns befriande och de stora frågorna om döden och livet, själen och kroppen ställs på sin spets.

Läs mer

Mary Roach

Kroppens sällsamma liv efter döden