Per Wästberg

Utforska författaren

Per Wästberg, född 20 november 1933 i Stockholm, författare och litteraturkritiker. Ledamot av Svenska Akademien sedan 1997.

Utgivning

Om boken

Tidvatten strömmar in och utplånar sakta livets spår i sanden.
Ett tjugotal minnesporträtt av döda vänner och närstående flätas samman med tankar påvägen genom åren – från upptäckterna av Stockholm i tolvårsåldern till den oväntade lyckani den sena kärleken. Vemodiga stråk blandas med komik och humor i en hyllning till läsandeoch skrivande, till hur andra formar oss till nya möjligheter.I ett förtätat, uttrycksfullt språk, med skarpögda detaljer och en i grunden hoppfull livssynsammanfattar Per Wästberg över åttio års författarskap.”Skriva är ett av många sätt att lära sig läsa. Böckerna har varit min lekplats, mitt nöjesfält,mitt universitet. Bokstäverna är mitt rikes budbärare med kunskap och fantasi i ständigt nyaföreningar. Även då jag varit som mest utåtriktad, resenär i handlingens värld, hade jag varitolycklig utan timmar för att skriva och, viktigare, läsa andras förunderliga skapelser.”

Läs mer

Per Wästberg

Tidvatten