Herodotos

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Herodotos har kallats »den västerländska historieskrivningens fader«. Först med honom fick ordet historia sin nuvarande innebörd! Herodotos från Halikarnassos (vid nuvarande Bodrum på Turkiets västkust), 484-420 f Kr, reste vida omkring i Grekland, Egypten, Babylonien och Svartahavsområdet. Vad han då inhämtade av geografi och etnologi kombinerade han med en alldeles ny form av berättande historia vars syfte var att rekonstruera det förgångna. På ett medryckande, litterärt sätt ville han skildra Perserkrigens tid och vad som hade föregått den. Allt vi till äventyrs vet om Cyrus, Darius, Xerxes och slagen vid Salamis eller Marathon kommer från honom. Här presenteras nu denna klassikernas klassiker åter i en enbandsvolym med företal och kommentarer av professor Sture Linnér.

Läs mer

Herodotos

Herodotos historia