Peter S Wells

Utforska författaren

Peter S. Wells är professor i Antropologi vid University of Minnesota, där han undervisar i europeisk arkeologi, civilisationers ursprung i världen samt olika perspektiv på materiell kultur. I sitt forskningsarbete har han bland annat tittat på hur den materiella kulturen har format människan genom tiderna, och har då utgått från det förhistoriska Europa samt Romartiden.Han har själv deltagit i utgrävningar på platsen som ligger till grund för hans bok Teutoburgerskogen som utkom på svenska 2004.

Utgivning

Om boken

Slaget som stoppade Rom År 9 e. Kr. krossade germanska rebeller tre romerska legioner i Teutoburgerskogen -- ett av militärhistoriens mest berömda och blodigaste bakhåll. Nederlaget i den täta, sumpiga skogen, där en tredjedel av den romerska styrkan norr om Alperna utplånades, fick enorma konsekvenser för det romerska imperiet. Expansionen norrut mattades och gränsen mellan det germanska Centraleuropa och det latinska Västeuropa drogs en gång för alla vid floden Rhen. Peter S. Wells visar i sin välskrivna och lärda skildring hur Varus tog miste på två avgörande punkter: dels hade de germaner som tjänstgjort i den romerska armén lärt sig en hel del om romersk taktik och stridskonst, dels visste de tillräckligt om vad det innebar att lyda under Rom. De tänkte inte ge sig utan strid. Under ledning av den tidigare legionären Arminius (Hermann), lade sig germanerna i bakhåll vid en trång passage genom skogen, där romarna inte lämnades något manöverutrymme. Överraskningen blev total - romarna nedgjordes till sista man och drömmen om världsherravälde för det romerska imperiet fick sig en allvarlig knäck. Arminius (Hermann) blev till en hjälte för det tyska motståndet mot Rom under antiken och senare även en symbol för reformationens kamp mot det katolska Rom. Arkeologiprofessorn Wells, som själv deltagit i utgrävningarna på fyndplatsen, beskriver inledningsvis hur det romerska imperiet var uppbyggt. I centrum står kejsar Augustus, generalen Varus och frihetskämpen Arminius, som representerar varsin bild av Rom: den mäktigaste kejsaren, den oövervinnerlige generalen och barbaren som tjänat Rom men återvänt till sitt hemland för att leda kampen mot imperiet. Efter att ha tecknat bakgrunden och dramats huvudpersoner så leder Wells läsaren rakt in på slagfältet, genom leran, blodet och slakten som var slagets fasansfulla verklighet. Peter S. Wells är arkeolog vid universitetet i Minnesota, specialiserad på antiken och europeisk historia.

Läs mer

Peter S Wells

Teutoburgerskogen