Amartya Sen

Utforska författaren

Amartya Sen, född 1933 i Indien, är ekonom, numera verksam vid Harvard University i Cambridge, USA.

Utgivning

Om boken

Läs mer

Michael Walzer, John Rawls, Amartya Sen

Idéer om rättvisa