Alexandra Kronqvist

Foto: Leif Hansen

Utforska författaren

Alexandra Kronqvist är född 1974. Uppvuxen på Gotland och för närvarande bosatt på Sörmländska landsbygden utanför Katrineholm. Hon medverkar regelbundet på Dagens Nyheters essäsida samt som skribent i diverse tidskrifter.

 

Utgivning

Om boken

En kvinna går runt och mäter upp ett landskap, från istid till nutid, för att få klarhet i hur allt hänger samman. Rullstensåsen, formad när landisen drog sig tillbaka, ligger utmed sjön; i kohagen ligger traktens första människor begravda på järnåldersvis; bland brännässlorna stod en gång lagårn i vinkel med svinhuset. Och i sovrummet med rosentapet förlöste Greta Garbos syster en gång en pojke.

I dessa trakter har bönderna levt i trettio generationer. Berättaren följer grannbondens arbete. Hon ser honom sitta och prata i mobiltelefon i sin traktor och bjuds på kaka när EU-kontrollanten bifallit bidrag efter att ha mätt längden på betesgräset i kohagen med en tändsticksask. Kring allt detta väver Kronqvist en både prosaisk och drömsk betraktelse om livet och årstidernas gång.

Läs mer

Alexandra Kronqvist

Dessa trakter