Rune Palm

Foto: Annika Törnquist

Utforska författaren

Rune Palm var docent i Nordiska språk, verksam vid Stockholms universitet. Han hade runologi som specialområde och tillhörde de kunnigaste i landet. Vid sidan om sin forskning ledde han bland annat Clio – Den historiska bokklubbens runutflykter – under en serie av år.

Utgivning

Om boken

För första gången sedan Run-Jannes dagar kommer en både läsbar och vetenskaplig redogörelse för vikingatidens språk, samhälle och kultur. Vikingatiden är en spännande brytningstid. Nord-borna ger sig ut i Europa och världen. De kommer hem med silver och guld, men också med nya vanor och intryck. Kristendomen införs och konturerna av ett mer sammansatt samhälle kan skönjas. Men vad vet vi egentligen om vikingatiden? Mycket är baserat på en romantiserande historiesyn, gamla myter och lösa fakta fabricerade under stormaktstid och 1800-tal. Men språket ljuger inte. De 3 000 runstenarna i vårt land restes mellan 700 och 1100 efter Kristus och de ger direkta vittnesmål om hur folk talade, skrev och levde. Genom att tolka stenarna kan vi få ovärderlig kunskap om en viktig och fascinerande del av vår historia: vikingatiden. Vikingarnas språk redogör ingående för hur den språkhistoriska utvecklingen under perioden ser ut och ger en ordentlig grundkurs i konsten att läsa runor. Rune Palm är docent i Nordiska språk, verksam vid Stockholms universitet. Han har runologi som specialområde och tillhör de kunnigaste i landet. Han har vid sidan av forskningen bland annat lett Clio - Den historiska bokklubbens runutflykter under en serie av år. Omslag Sara R. Acedo

Läs mer

Rune Palm

Vikingarnas språk