Lars Strannegård

Utforska författaren

Lars Strannegård, född 1969, är författare och docent vid Handelshögskolan i Stockholmoch har tidigare givit ut Already Elsewhere och Flipp eller flopp - om misslyckandets dynamik.Är författare och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.Främst uppvuxen i Göteborg men också i USA och Kuwait.Har skrivit böcker och artiklar om hur företag gör för att ta hänsyn till miljöfrågor, om IT-erans uppgång och fall, om misslyckande projektoch om varumärkens roll i samhället. Är ansvarig för ett utbildningsprogram vid Handelshögskolansvidareutbildning - Executive MBA General Management.Mycket konstintresserad.

Utgivning

Om boken

Hembiträdet med det vita förklädet har ersatts av illegala invandrare som städar svart. Hur har det blivit så här? Och varför är det så svårt att prata om det? Journalisten Tinni Ernsjöö Rappe och forskaren Lars Strannegård tar upp de brännande frågor som hänger ihop med debatten om svart städhjälp. Utan att ge entydiga svar undersöker de hur vi ser på städning, om det är tråkigt kvinnogöra eller ett rejält yrke, om städhjälp är bra eller dåligt för jämställdheten. De granskar de ekonomiska konsekvenserna och de etiska implikationerna av en stor svart sektor. Dessutom ställer de viktiga frågor om vår syn på invandrare. Pressröster: Ämnet är tacksamt, det tangerar så vitt skilda frågor som globalisering, utbrändhet och jämnställdhet. Niklas Johansson, Veckans Affärer, Diskussionen kring svart städhjälp måste bevakas från flera håll samtidigt. Ernsjöö Rappe och Strannegård lyckas med det. /.../ Det finns många ingångar i den här frågan och boken ställer just många relavanta frågor som får mig att tänka vidare - i vad för slags värld vill jag leva? Marit Östberg, Arbetarbladet, Rent hus är saklig, välskriven och informativ /.../. Enligt politikerna är den så kallade pigdebatten död. Journalisten Tinni Ernsjöö Rappe och ekonomiforskaren Lars Strannegård visar att det inte är så - eller inte borde vara så - eftersom fler och fler anlitar svart städhjälp. Lena Kvist, Borås Tidning,

Läs mer

Tinni Ernsjöö Rappe, Lars Strannegård

Rent hus