Sven-Göran Malmgren

Utforska författaren

Sven-Göran Malmgren står, tillsammans med Birgitta Ernby och Martin Gellerstam, bakom Norstedts första svenska ordbok, en ordbok i första hand för barn. Han har också, som bitr. projektledare, ingått i projektgruppen på Språkdata, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, kring Lexikalisk databas ur vilken bl.a. stora lexikografiska projekt som Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok vuxit fram.

Sven-Göran Malmgren, fil. dr i nordiska språk, är professor i svenska språket vid Göteborgs universitet. Han är en av två redaktörer för den nordiska lexikografiska årsboken LexicoNordica. Sven-Göran Malmgren har lett projektet Det svenska ordförrådets utveckling 1800-2000 (”ORDAT”). Sven-Göran Malmgren tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1998.