Eric Åkerlund

Foto: ©Torbjörn Lindquist

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Den yttre handlingen: Den unge ledaren för den något extatiska församlingen Sykars Tempel, pastor Jonny Sandberg, får vid bara 49 års ålder sin dom: "Tre prover. Och alla har gett samma svar. Om du bara hade kommit tidigare. Nu är det för sent."

En svår men naturlig död, tänker alla, särskilt De Äldste i församlingens ledning. Men församlingens nitiske och självuppoffrande revisor, Rolf Lundman, tror dem inte. Han börjar leta efter en annan förklaring. Den inre handlingen: Finns det något sådant som en naturlig död? Är inte det nattvardsvin som man serverar sig själv hemma det allra yttersta sakramentet - förutom att det är praktiskt? Eller som någon uttrycker det: "Tror du att det finns någon förlåtelse för mig?"

Med gott humör och teologiskt inspirerade undersökningsmetoder väver Torgny Lindgren och Eric Åkerlund sin fromma historia.

Av skäl som bara de invigda känner till utges Döden ett bekymmer av Bonniers och Norstedts gemensamt.

Läs mer

Torgny Lindgren, Eric Åkerlund

Döden ett bekymmer

Om boken

Under mer än trettio år skrev Torgny Lindgren (1938-2017) och Eric Åkerlund (f. 1943) pjäser ihop, totalt blev det närmare ett tjugotal.

Denna volym innehåller ett urval av dessa: Giga (1983), Fadershanden (1986), Övning Nordnordväst, islommen besegras (1988), På slottet (1991), Malavan (1997), Force Majeure (2005), Ringleken (2017). De flesta av dem har aldrig publicerats tidigare.

Samtidigt med denna volym utges också Tre pjäser av Torgny Lindgren.

Läs mer

Sju pjäser

Torgny Lindgren, Eric Åkerlund

Sju pjäser