Sverker Göransson

Utforska författaren

Sverker Göransson är, tillsammans med Börje Räftegård, redaktör för boken Modern utländsk lyrik: från Baudelaire till Biermann: originaltexter, prosaöversättningar, kommentarer. Han är också en av författaren bakom ett par av delarna i serien Den svenska litteraturen.

Sverker Göransson, fil.dr, har varit docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.