Börje Räftegård

Utforska författaren

Börje Räftegård har, tillsammans med Sverker Göransson, varit redaktör för boken Modern utländsk lyrik: från Baudelaire till Biermann: originaltexter, prosaöversättningar, kommentarer.

Börje Räftegård, fil.dr, är universitetslektor vid Göteborgs universitet.