Martin Gellerstam

Utforska författaren

Martin Gellerstam står, tillsammans med Birgitta Ernby och Sven-Göran Malmgren, bakom Norstedts första svenska ordbok, en ordbok för barn. Han är också en av författarna bakom Svenska ord i Lexin-serien. Sedan 1984 är han redaktör för Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. Han har skrivit mycket om lexikografi och om tvåspråkighet (”översättningssvenska”).

Martin Gellerstam är docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Han tilldelades Erik Wellanders språkvårdspris 1992.