Björn Peter Behrens

Utforska författaren

Utgivning

Om boken

Till för någon generation sedan var det allmänt känt bland båtfolk hur man vårdar sin träbåt. I dag är kunskapen om hur man byter ett bord, dukar om ett däck, blandar sina egna linoljefärger och sin egen mönja m.m. förbehållen ett fåtal entusiaster.
Vårda din träbåt ger ledning och hjälp alltifrån valet av båt till dess att det är dags att ge henne "ett andra liv". Bokens drygt 200 sidor behandlar ingående ämnesområden såsom underhåll, renovering, ytbehandlingsmaterial, tätningsmedel, limning samt epoxy-renovering, allt noggrant illustrerat med hjälp av ett nittiotal skisser. Författarens målsättning har varit att "fånga in" och dokumentera de unika kunskaperna innan de helt försvunnit.

Björn Peter Behrens är utbildare, författare och frilansjournalist inom ämnesområdena båtar och viner. Han har länge verkat som skadeinspektör och som konsult vid nybyggnation och renovering av båtar. I början av åttiotalet lanserade Björn Peter Behrens det så kallade West-systemet i Sverige. Sedan några år tillbaka brottas han med att färdigställa en skönlitterär trilogi.

Läs mer

Björn Peter Behrens, John Bassiner

Vårda din träbåt

Om boken

Vårda din plastbåt beskriver underhåll och renovering av glasfiberskrov, analyserar problemen med äldre plastbåtar och hur du kan komma till rätta med dem.
Boken beskriver i detalj hur man förebygger fuktinträngning och hur man renoverar skrov som redan skadats av fukt. Vårda din plastbåt behandlar också ämnen som plastbåtens uppbyggnad, vad man bör titta på vid köp av begagnad båt samt det årliga underhållet.

Boken innehåller:

- Plastbåtens utveckling
- Att köpa plastbåt
- Plast som konstruktionsmaterial
- Underhåll av plastbåt
- Renovering av plastbåt
- Ytbehandlingsmaterial och tätningsmedel
- Hälsorisker vid båtrenovering
- Verktyg och maskiner
- Ordlista


Björn Peter Behrens är utbildare, författare och frilansjournalist inom ämnesområdena båtar och viner. Han har länge verkat som skadeinspektör och som konsult vid nybyggnation och renovering av båtar. I början av åttiotalet lanserade Björn Peter Behrens det så kallade West-systemet i Sverige. Sedan några år tillbaka brottas han med att färdigställa en skönlitterär trilogi.

Läs mer

Vårda din plastbåt

Björn Peter Behrens, John Bassiner

Vårda din plastbåt

Om boken

Att plastbåtar inte är underhållsfria och odödliga är något som de flesta av oss allt oftare tvingas konstatera. Plastbåtsvård analyserar problemen med äldre plastbåtar och hur du kan komma till rätta med dem.

I boken beskrivs i detalj hur man förebygger fuktinträngning och hur man renoverar skrov som redan utsatts för detta. Författaren har en osentimental syn på problemet och menar att alla plastbåtar förr eller senare drabbas av fuktinträngning. Men boken behandlar också ämnen som plastbåtens uppbyggnad, vad man bör titta på vid köp av begagnad båt samt det årliga underhållet.

Björn Peter Behrens är frilansjournalist inom ämnesområdena båtar och viner. Han verkar som skadeinspektör och som konsult vid nybyggnation och renovering av båtar och har tidigare skrivit Handbok i träbåtsvård.

Sagt om boken:
Ur Fiske för Alla, 0508
"… instruktivt och bra skrivet …"

Läs mer

Plastbåtsvård

Björn Peter Behrens, Björn Peter Behrens

Plastbåtsvård

Om boken

Handbok i träbåtsvård ger ledning och hjälp alltifrån valet av båt till dess att det är dags att ge henne "ett andra liv".
Bokens drygt 200 sidor behandlar ingående ämnesområden såsom underhåll, renovering, ytbehandlingsmaterial, tätningsmedel, limning, samt epoxirenovering, allt noggrant illustrerat med hjälp av ett 90-tal skisser.

Boken vänder sig till både segel- och motorbåtsägaren. Författarens målsättning har varit att fånga in och dokumentera de unika kunskaperna innan de helt har försvunnit.

Björn Peter Behrens är frilansjournalist inom ämnesområdena båtar och viner. Han verkar som skadeinspektör och som konsult vid nybyggnation och renovering av båtar. I början av åttiotalet lanserade Björn Peter Behrens det så kallade Westsystemet i Sverige.

Läs mer

Handbok i träbåtsvård

Björn Peter Behrens

Handbok i träbåtsvård